Διαθέσιμα ερωτηματολόγια
Ερωτηματολόγιο για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Σημειώστε παρακάτω το βαθμό που συμφωνείτε, όπου αυτός ζητείται, κάνοντας χρήση της διαβαθμισμένης κλίμακας που ακολουθεί: 0: Διαφωνώ απόλυτα, 1: Διαφωνώ, 2: Ούτε διαφωνώ/Ούτε συμφωνώ, 3: Συμφωνώ, 4: Συμφωνώ απόλυτα, 5: Δεν ξέρω/Δεν απαντώ.
Θα σας παρακαλούσαμε να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες που έχετε λάβει απευθυνόμενοι στο Γραφείο Διασύνδεσης, κατόπιν επίσκεψης, τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας (αποστολή e-mail). Απαντώντας ανώνυμα και παραθέτοντας με ειλικρίνεια τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας. Η συμπλήρωσή του δεν υπερβαίνει τα 5 λεπτά. Με το ερωτηματολόγιο αυτό αξιολογούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Γραφείο Διασύνδεσης δια ζώσης, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Στο παρόν ερωτηματολόγιο δεν αξιολογείται η ιστοσελίδα του γραφείου.
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ. Απαντώντας ανώνυμα και παραθέτοντας με ειλικρίνεια τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις σας.