Αίτηση εγγραφής
Εγγραφή φορέα - εταιρείας
Αποκτήστε πρόσβαση στο σύστημα για να εισάγετε αγγελίες, να αναζητήσετε φοιτητές - απόφοιτους, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.
Εγγραφή αποφοίτου-φοιτητή
Αποκτήστε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Δ.Α.ΣΤΑ. (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας) ως φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.