Εκδηλώσεις https://dasta.uom.gr:443/Moke/Events/rss?scope=companyvisits ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - 22/05/2012) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7304.html <p>Επίσκεψη στην εταιρία ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στις 22/05/2012 . {gallery}elpedison{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-05-23T14:37:33.0000000 Palaplast (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας - 15/12/2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7288.html <p>Επίσκεψη στην εταιρία Palaplast από το τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας στις 15/12/2011 . {gallery}palaplast{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-23T14:37:33.0000000 ΜΕΒΓΑΛ (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας - 15/12/2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7287.html <p>Επίσκεψη στην εταιρία ΜΕΒΓΑΛ από το τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας στις 15/12/2011 . {gallery}mevgal{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-23T14:33:56.0000000 Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 18/01/2012) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7286.html <p>Επίσκεψη στην εταιρία Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις 18/01/2012 . {gallery}loufakis{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-20T12:06:09.0000000 Γαλανός ΑΕ (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - 15/11/2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7276.html <p>Επίσκεψη στην εταιρία Γαλανός ΑΕ από το τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στις 15/11/2011 . {gallery}galanos{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-17T11:13:51.0000000 ComputerLife (Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών - 10/05/2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7272.html <p>Επίσκεψη στην εταιρία ComputerLife από το τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών στις 10/05/2011 . {gallery}computerlife{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-16T12:06:17.0000000 Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7271.html <p>ComputerLife (Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών - 10/05/2011) Γαλανός ΑΕ (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - 15/11/2011) ΜΕΒΓΑΛ (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας - 15/12/2011) Palaplast (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας - 15/12/2011) Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 18/01/2012) </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: 2/1/2012 12:00:00 AM</p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-16T11:58:43.0000000