Εκδηλώσεις https://dasta.uom.gr:443/Moke/Events/rss?scope=closedseminars Η Ανάπτυξη Εξαγωγικής Δραστηριότητας (7 Απριλίου 2012) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7299.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Η Ανάπτυξη Εξαγωγικής Δραστηριότητας " Ημερομηνία διεξαγωγής: 7 Απριλίου 2012 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 71 Περιγραφή: Η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας ανοίγει νέες αγορές για τις επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στην Ελληνική αγορά την περίοδο της κρίσης. Επιπλέον η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ώθησης της οικονομίας. Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας από μια επιχείρηση, ανάπτυξη της εξωστρέφειας και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Downloads Αφίσα Παρουσίαση Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario07042012{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: 4/7/2012 12:00:00 AM</p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-03-27T09:45:42.0000000 Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η Αξιοποίησή τους από τη Σύγχρονη Επιχείρηση (31 Μαρτίου 2012) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7297.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η Αξιοποίησή τους από τη Σύγχρονη Επιχείρηση " Ημερομηνία διεξαγωγής: 31 Μαρτίου 2012 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Περιγραφή: Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με την πληροφοριακή οργάνωση της επιχείρησης. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία διάγνωσης των αναγκών για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για την υποστήριξη των λειτουργιών της επιχείρησης. Downloads Αφίσα </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-03-27T09:36:02.0000000 Διαχείριση Έργων (17 Μαρτίου 2012) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7293.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Διαχείριση Έργων " Ημερομηνία διεξαγωγής: 17 Μαρτίου 2012 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 105 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα απασχοληθεί με το τι είναι η διαχείριση έργων, σε τι χρησιμεύει και πώς υλοποιείται με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και του excel . Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario17032012{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-03-24T16:57:20.0000000 Case Studies (10 Μαρτίου 2012) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7295.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Case Studies " Ημερομηνία διεξαγωγής: 10 Μαρτίου 2012 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 72 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα απασχοληθεί με μελέτες περιπτώσεων από τον ελληνικό και διεθνή επιχειρηματικό χώρο με την ακόλουθη θεματολογία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ e- ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario10032012{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-03-23T17:46:15.0000000 Οικονομική Διαχείριση (11 Φεβρουαρίου 2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7285.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Οικονομική Διαχείριση " Ημερομηνία διεξαγωγής: 11 Φεβρουαρίου 2011 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 79 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με την παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως του κόστους της επένδυσης, των πωλήσεων, του κόστους πωληθέντων, των δαπανών διοίκησης και  την κατάρτιση των προϋπολογιστικών καταστάσεων, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, του ισολογισμού και της κατάστασης ταμειακών ροών. Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario11_22011{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-18T18:18:08.0000000 Case Studies (19 Δεκεμβρίου 2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7284.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Case Studies " Ημερομηνία διεξαγωγής: 19 Δεκεμβρίου 2011 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 97 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα απασχοληθεί με μελέτες περιπτώσεων από τον ελληνικό και διεθνή επιχειρηματικό χώρο με την ακόλουθη θεματολογία: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ MANAGEMENT – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario19122011{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-18T18:13:23.0000000 Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου & Κινδύνου Αγοράς (17 Δεκεμβρίου 2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7283.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου & Κινδύνου Αγοράς " Ημερομηνία διεξαγωγής: 17 Δεκεμβρίου 2011 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 146 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα έχει σαν στόχο να παρουσιάσει δύο από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε σύγχρονη επιχείρηση, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Θα παρουσιαστούν τα κυριότερα υποδείγματα αποτίμησης και οι μέθοδοι αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών. Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario17122011{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-18T18:06:15.0000000 Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού (12 Δεκεμβρίου 2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7282.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού " Ημερομηνία διεξαγωγής: 12 Δεκεμβρίου 2011 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 149 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με βασικά ζητήματα που αφορούν την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, η αξιολόγηση των προσόντων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, οι μισθοί και τα μπόνους και η διάγνωση των αιτίων και των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν στην αποχώρηση του προσωπικού είναι κάποια από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία θα αναλυθούν από τους εισηγητές του σεμιναρίου. Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario12122011{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-18T17:42:11.0000000 Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan (8 Δεκεμβρίου 2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7281.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan " Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 Δεκεμβρίου 2011 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 230 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα απασχοληθεί με το τι είναι ένα business plan, σε τι χρησιμεύει και πώς συντάσσεται. Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει πως το Business Plan μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  τον σχεδιασμό μελλοντικών κινήσεων, την αξιολόγηση των παραγόμενων προϊόντων, την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην επιχείρηση, τον σχεδιασμό μιας νέας επιχείρησης και για την αξιολόγηση επιχειρησιακών ανοιγμάτων. Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario8122011{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-18T17:31:28.0000000 Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης (5 Δεκεμβρίου 2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7280.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Τρόποι χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης " Ημερομηνία διεξαγωγής: 5 Δεκεμβρίου 2011 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 202 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα απασχοληθεί με τις πηγές και τους τρόπους χρηματοδότησης μιας καινούργιας επιχείρησης. Θα παρουσιαστούν οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης (leasing, factoring, venture capital κ.α.) και οι προϋποθέσεις για την χρήση τους με παρουσίαση των προϊόντων που προσφέρονται στην Ελληνική αγορά Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario5122011{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-18T17:21:16.0000000 Πως μια Ιδέα γίνεται Επιχείρηση (1 Δεκεμβρίου 2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7279.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Πως μια Ιδέα γίνεται Επιχείρηση " Ημερομηνία διεξαγωγής: 1 Δεκεμβρίου 2011 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 220 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα απασχοληθεί με τα βήματα από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι και την έναρξη της επιχείρησης,  καθώς και με τα νομικά θέματα και τις διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario1122011{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-18T17:17:19.0000000 Επιχειρηματικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη (28 Νοεμβρίου 2011) https:/dasta.uom.gr:443/Moke/Events/7278.html <p>Εκδήλωση με τίτλο " Επιχειρηματικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη " Ημερομηνία διεξαγωγής: 28 Νοεμβρίου 2011 Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Αριθμός συμμετεχόντων: 140 Περιγραφή: Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση σε αυτές που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της οικολογικής νοοτροπίας στους μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρηματίες. Downloads Παρουσίαση Αφίσα Φωτογραφικό Υλικό {gallery}seminario28112011{/gallery} </p><p><b>Διοργανωτής</b>: </p><p><b>Ημ/νία έναρξης</b>: </p><p><b>Ημ/νία λήξης</b>: </p><p><b>Τοποθεσίες</b>: </p><p><b>Συμμετέχοντες</b>: </p> 2012-02-18T17:12:48.0000000