Εκδηλώσεις
Επισκέψεις επιχειρήσεων
ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - 22/05/2012)
Επίσκεψη στην εταιρία ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  από το τμήμα  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στις 22/05/2012 . {gallery}elpedison{/gallery}
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας5/23/2012 2:37:33 PM
Palaplast (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας - 15/12/2011)
Επίσκεψη στην εταιρία Palaplast  από το τμήμα  Διοίκησης Τεχνολογίας στις 15/12/2011 . {gallery}palaplast{/gallery}
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας2/23/2012 2:37:33 PM
ΜΕΒΓΑΛ (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας - 15/12/2011)
Επίσκεψη στην εταιρία  ΜΕΒΓΑΛ  από το τμήμα  Διοίκησης Τεχνολογίας στις 15/12/2011 . {gallery}mevgal{/gallery}
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας2/23/2012 2:33:56 PM
Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 18/01/2012)
Επίσκεψη στην εταιρία Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις 18/01/2012 . {gallery}loufakis{/gallery}
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας2/20/2012 12:06:09 PM
Γαλανός ΑΕ (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - 15/11/2011)
Επίσκεψη στην εταιρία Γαλανός ΑΕ από το τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών στις 15/11/2011 . {gallery}galanos{/gallery}
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας2/17/2012 11:13:51 AM
ComputerLife (Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών - 10/05/2011)
Επίσκεψη στην εταιρία ComputerLife από το τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών στις 10/05/2011 .   {gallery}computerlife{/gallery}
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας2/16/2012 12:06:17 PM
Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις
ComputerLife (Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών - 10/05/2011) Γαλανός ΑΕ (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - 15/11/2011) ΜΕΒΓΑΛ (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας - 15/12/2011) Palaplast (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας - 15/12/2011) Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - 18/01/2012)
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας2/16/2012 11:58:43 AM
Σελίδα 1 από 1, Βρέθηκαν 7 εγγραφή/ες