Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
:
:
Τοποθεσίες

Στοιχεία συμμετοχής

Υποβολή αίτησης
: :

Αφίσα

Τίτλος

Οικονομική Διαχείριση (11 Φεβρουαρίου 2011)

Περιγραφή

Εκδήλωση με τίτλο "Οικονομική Διαχείριση"

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11 Φεβρουαρίου 2011

Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Αριθμός συμμετεχόντων: 79  

Περιγραφή: Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με την παρουσίαση μεθόδων εκτίμησης βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως του κόστους της επένδυσης, των πωλήσεων, του κόστους πωληθέντων, των δαπανών διοίκησης και  την κατάρτιση των προϋπολογιστικών καταστάσεων, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, του ισολογισμού και της κατάστασης ταμειακών ροών.


Downloads

Παρουσίαση pdf icon

Αφίσα pdf icon


Φωτογραφικό Υλικό

{gallery}seminario11_22011{/gallery}

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη