Εκδηλώσεις

Επισκόπηση

Τύπος
Διοργανωτής
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
: 9/16/2013 12:00 AM
: 9/19/2013 12:00 AM
Τοποθεσίες
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης-Βιβλιοθήκη

Στοιχεία συμμετοχής

: Δωρεάν
Υποβολή αίτησης
: :

Τίτλος

Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας: Οι μέχρι τώρα προκλήσεις και η επόμενη μέρα

Περιγραφή

Ο απολογισμός των μέχρι τώρα δράσεων των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δομές αυτές αλλά και το μέλλον τους μετά το τέλος του έργου το 2015, ήταν τα βασικά ζητήματα που διαπραγματεύτηκε η εκδήλωση: «Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας: Οι μέχρι τώρα προκλήσεις και η επόμενη ημέρα», που διοργάνωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των «Ημερών καινοτομίας».

Στην εκδήλωση που είχε τη μορφή στρογγυλής τράπεζας συμμετείχαν οι Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας των εξής Πανεπιστημίων:

  • Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Δρ. Ευστράτιος Κοντόπουλος, Δανάη Βλαχάβα
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Καθ. Ευγενία Πετρίδου 
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Καθ. Δημήτριος Σουμπενιώτης 
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Αν. Καθ. Ιωάννης Μπακούρος 
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα 
  • Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης – Καθ. Αθανάσιος Μπελίδης 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κάθε ΜΟΚΕ έκανε ένα σύντομο απολογισμό των βασικών της δράσεων, με έμφαση στις πιο καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Μέρος του απολογισμού της κάθε Μονάδας αποτέλεσε και η αναφορά στις διασυνδέσεις των ΜΟΚΕ με τις (τοπικές) επιχειρήσεις και τα σχετικά δίκτυα μεντόρων που διαμορφώνει η κάθε Μονάδα.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα της εκδήλωσης ήταν η προφανής διάθεση των ΜΟΚΕ για συνεργασία και συνδιοργάνωση κοινών δράσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συζητήθηκε η διάθεση δημιουργίας ενός κοινού φοιτητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας, αλλά και άλλων κοινών εκδηλώσεων. Σε αυτήν την κατεύθυνση οι εκπρόσωποι των ΜΟΚΕ των Πανεπιστημίων συμφώνησαν στη δημιουργία ενός κοινού συντονιστικού φορέα, που θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης της επόμενης συνάντησης των ΜΟΚΕ.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το:
www.innovationdays.grΠαραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη