Διαπραγματεύσεις Εταιρικών Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις Πωλήσεων (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής)

 

Σχετικά αρχεία

Bibliography.pdf
Case_Study_ (1).pdf
Case_Study_ (2).pdf
Case_Study_ (3).pdf
Case_Study_ (4).pdf
Case_Study_ (5).pdf
Case_Study_ (6).pdf
Exercise_ (1).pdf
Exercise_ (2).pdf
Exercise_ (3).pdf
Exercise_ (4).pdf
Exercise_ (5).pdf
Exercise_ (6).pdf
Lesson_ (1).pdf
Lesson_ (2).pdf
Lesson_ (3).pdf
Lesson_ (4).pdf
Lesson_ (5).pdf
Lesson_ (6).pdf
Lesson_ (7).pdf
Lesson_ (8).pdf
Lesson_ (9).pdf
Lesson_ (10).pdf
Lesson_ (11).pdf
Lesson_ (12).pdf
Special_Issue_ (1).pdf
Special_Issue_ (2).pdf
Special_Issue_ (3).pdf
Special_Issue_ (4).pdf
Special_Issue_ (5).pdf
Special_Issue_ (6).pdf
Special_Issue_ (7).pdf
Special_Issue_ (8).pdf
Special_Issue_ (9).pdf
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη