Μαθήματα Επιχειρηματικότητας

 Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών)

 

Διαπραγματεύσεις Εταιρικών Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις Πωλήσεων (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής)

 

Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας (Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων)

 

Εικονικές Επιχειρήσεις και Νέες Τεχνολογίες (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)

 

Επιχειρηματικότητα: Μελέτες Περίπτωσης (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας)

 

Eπιχειρήσεις 2.0 και Η Νέα Επιχειρηματικότητα Eπιχειρήσεις 2.0 και Η Νέα Επιχειρηματικότητα (Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής)

 

Ευφυή Συστήματα Επιχειρήσεων και Αξιολόγηση (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών)

 

Πολιτικές Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη