Επιχειρήσεις 2.0 και Η Νέα Επιχειρηματικότητα (Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής)

Σχετικά αρχεία

Lesson_0_Bibliography.pdf
Lesson_0_Resources.pdf
Lesson_1_EISAGOGI.pdf
Lesson_2_Entrepreneurship.pdf
Lesson_3_The_world_Is_Flat.pdf
Lesson_4_does_IT_matter.pdf
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη