Εικονικές Επιχειρήσεις και Νέες Τεχνολογίες (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής)

Σχετικά αρχεία

Drupal.pdf
E-auctions.pdf
E-auctions&Personalization.pdf
E-auctions&Social_Networking.pdf
E-tourism.pdf
Productivity.pdf
Sullabus_EL.pdf
Syllabus_EN.pdf
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη