Επιχειρηματικότητα: Μελέτες Περίπτωσης (Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας)

Σχετικά αρχεία

Lecture_Notes.pdf
Lesson_ (1).pdf
Lesson_ (2).pdf
Lesson_ (3).pdf
Lesson_ (4).pdf
Lesson_ (5).pdf
Lesson_ (6).pdf
Lesson_ (7).pdf
Lesson_ (8).pdf
Lesson_ (9).pdf
Lesson_ (10).pdf
Lesson_ (11).pdf
Lesson_ (12).pdf
Lesson_ (13).pdf
Syllabus.pdf
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη