Ευφυή συστήματα επιχειρήσεων και αξιολόγηση (Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών)

Σχετικά αρχεία

Lesson (1).pdf
Lesson (2).pdf
Lesson (3).pdf
Lesson (4).pdf
Lesson (5).pdf
Lesson (6).pdf
Lesson (7).pdf
Lesson (8).pdf
Lesson (9).pdf
Lesson (10).pdf
Lesson (11).pdf
Lesson (12).pdf
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη