Διαχείριση έργου


Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310891580

Email: subedim@uom.gr

 

 

Εξυπηρέτηση φοιτητών/φορέων: Μαρία Τσιρογιάννη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310891298

Email: matsi@uom.gr


Εξυπηρέτηση φοιτητών/φορέων: Βασιλική Κύρου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310891574

Email: kirou@uom.gr


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη