Χωρίς εμπόδια

Η σημερινή κρίσιμη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την επάνοδο σε συνθήκες ανάπτυξης. Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό:

  • η μείωση της κρατικής κυριαρχίας και του παρεμβατισμού στην οικονομία
  • η απελευθέρωση του δυναμισμού των υγιών δημιουργικών δυνάμεων της χώρας μέσα από την επιχειρηματικότητα


Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα υφίσταται την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας, τα βάρη της φορολογίας, τον λαβύρινθο της πολυνομίας, την αντί-επιχειρηματική νοοτροπία, τον ζηλότυπο κρατικό  παρεμβατισμό. Το περιβάλλον αυτό που επικρατεί δημιουργεί αμέτρητα εμπόδια στις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ικανότητά τους να λειτουργούν ανταγωνιστικά σε ένα περιβάλλον ραγδαίων οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων.


Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το πλήρες έντυπο.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη