Οδηγός Σύνταξης Business Plan

Πολλές εταιρίες ξοδεύουν εβδομάδες ετοιμάζοντας παρουσιάσεις πωλήσεων σε πελάτες αλλά παραμελούν την αναγκαιότητα να διαθέσουν την ίδια προσοχή όταν έχουν να κάνουν με έναν διευθυντή τράπεζας ή έναν πιθανό επενδυτή. Τράπεζες και επενδυτές θέλουν μια αίτηση χρηματοδότησης να συνοδεύεται από λεπτομερείς πληροφορίες. Έτσι, η διοίκηση χρειάζεται να γνωρίζει πώς να γράφει ένα αποτελεσματικό Business Plan έτσι ώστε να κερδίσει χρήματα.

Σε αυτό το φυλλάδιο δείχνουμε πώς να δημιουργήσετε ένα επιτυχημένο Business Plan, όχι μόνο για τις εξωτερικές υποθέσεις, αλλά και σαν ένα σημαντικό εργαλείο της διοίκησης για εσωτερικούς σκοπούς και στόχους.

Τα περισσότερα από τα σχόλια στο φυλλάδιο αυτό ισχύουν το ίδιο για τις εταιρίες παροχής  υπηρεσιών και για τις κατασκευαστικές εταιρίες. Για ευκολία όμως αναφερόμαστε κυρίως σε προϊόντα και παραγωγή παρά σε υπηρεσίες. Είναι φανερό όμως ποια σχόλια ισχύουν και στα δυο είδη ή ποια ισχύουν μόνο στις επιχειρήσεις μεταποίησης και κατασκευής προϊόντων.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη