ΤοπΣΑ - Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση - Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση»  στο πλαίσιο της προκήρυξης των «Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης» (ΤΟΠΣΑ) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την ανάδειξη δράσεων υποστήριξης ανέργων και την ενθάρρυνση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, και ώρα 10.00, στο αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (επί της 3ης Σεπτεμβρίου). Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση δράσεων για την τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες υλοποίησαν σε συνεργασία εννέα φορείς της πόλης μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση»*.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της ημερίδας θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.ready4job.gr.

Αρμόδιο στέλεχος επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς (τηλ. 2310539817 εσωτ. 202, email: k.styliaras@sbbe.gr)

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη