Καινοτομία: Ο δρόμος για την επιτυχία (Εκδόσεις Σ.Β.Β.Ε.)

Καινοτομία: Ο δρόμος για την επιτυχία (Εκδόσεις Σ.Β.Β.Ε.)

Η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από το ΣΒΒΕ για να μελετήσει τις δυνατότητες που προσφέρει η καινοτομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων θεώρησε σημαντικό να προβεί στην έκδοση ενός εύχρηστου και όσο το δυνατόν απλούστερου βοηθήματος με τον τίτλο «Καινοτομία: Ο δρόμος για την επιτυχία».


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη