Βοήθεια εισόδου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


Για ενεργούς χρήστες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διαθέτουν λογαριασμό στην Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP)

  • Οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδέονται με ίδια στοιχεία με τα οποία συνδέονται στις ιδρυματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, π.χ. φοιτητολογίου (Students Web), ασύγχρονης εκπαίδευσης (CoMPUs), κ.ά.
  • Τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού συνδέονται με τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιούν για την ηλεκτρονική αλληλογραφία τους (username@uom.gr)

 

Για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  • Οι απόφοιτοι που είχαν αποκτήσει ως ενεργοί φοιτητές  λογαριασμό email της μορφής (username@uom.edu.gr) (Google), εισέρχονται με το ίδιο username και επιλέγουν «Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης» για να παραλάβουν σ' αυτό το λογαριασμό το νέο κωδικό πρόσβασης για το σύστημα dasta.uom.gr.
  • Οι παλαιότεροι απόφοιτοι, αν έχουν εγγραφεί στο προηγούμενο πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης, χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη που είχαν σ’ αυτό, αλλά επιλέγουν «Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης» για να παραλάβουν το νέο κωδικό πρόσβασης στο email που είχαν δηλώσει.

Για εταιρίες και φορείς

  • Αν είστε Υπεύθυνος Εταιρείας-Φορέα Απασχόλησης που είχατε εγγραφεί στο παλαιότερο πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης, λόγω μετάβασης στο νέο ΠΣ Δ.Α.ΣΤΑ. και για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει κατά την πρώτη είσοδό σας χρησιμοποιώντας το username που είχατε δηλώσει να επιλέξετε "Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης" για να σας σταλεί νέος κωδικός στο email που είχατε δηλώσει. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ dasta.uom.gr ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.