Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θεσμοθετήθηκε το 1997 με την ίδρυση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και με σκοπό να εδραιώσει και να συστηματοποιήσει την αναγκαία επικοινωνία του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Το ΓΠΑ αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την κεντρική υποστήριξη της Πράξης, η οποία εκτελείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών λειτουργίας, το έργο της πρακτικής άσκησης έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τον ακαδημαϊκό αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δίνοντας την ευκαιρία στους ασκούμενους φοιτητές να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο, και στον επιχειρηματικό κόσμο να «επενδύσει» σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής κατάρτισης, χτίζεται ένας δίαυλος συνεχούς επικοινωνίας του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό χώρο, προάγεται η αξιοποίηση της γνώσης, η διερεύνηση νέων αναγκών και η παρακολούθηση νέων τάσεων στην αγορά εργασίας. 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προσπαθεί να βελτιστοποιεί συνεχώς τις λειτουργικές δομές και τις διαδικασίες που ακολουθεί, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και στο σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, δημιουργήσαμε με ιδιαίτερη φροντίδα την παρούσα ιστοσελίδα, ευελπιστώντας πως θα αποτελέσει χρήσιμο δίαυλο πληροφόρησης και επικοινωνίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αποτελεί βαθειά μας πίστη ότι η διαδικασία της γνώσης και της μάθησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται και να εξαντλείται μέσα στα πλαίσια της διδασκαλίας και της εξεταστικής περιόδου. Σκοπός της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι απλώς η δημιουργία ικανών στελεχών, αλλά η υποστήριξη της νέας γενιάς σε αυτό το ακόμη πιο δύσκολο, εκ των συγκυριών, ξεκίνημά της.

Είστε όλοι καλεσμένοι στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο.

«Δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω», Αρχιμήδης

(«Δώσε μου που να στηριχθώ και θα κινήσω τη γη»)

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Εκδηλώσεις
Δε βρέθηκαν προσεχείς εκδηλώσεις, πατήστε το πλήκτρο Περισσότερα για να δείτε όλες τις εκδηλώσεις