Συχνές ερωτήσεις - επιβλέποντες καθηγητές


Πότε συμπληρώνεται το έντυπο Αξιολόγησης;

Τα έντυπα Αξιολόγησης συμπληρώνονται μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης του Φοιτητή και πρέπει να παραδίδονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το αργότερο 15 ημέρες μετά τη λήξη της άσκησης.


Πριν τη συμπλήρωση του εντύπου Αξιολόγησης, αρκεί μόνο η τηλεφωνική επικοινωνία με το Φοιτητή;

Ο Επιβλέπων Καθηγητής, πριν συμπληρώσει το έντυπο Αξιολόγησης, θα πρέπει να συζητήσει διεξοδικά με το φοιτητή την εμπειρία του από την Πρακτική Άσκηση. Αποτελεί υποχρέωση και των δύο μερών να πραγματοποιήσουν συνάντηση και όχι απλώς τηλεφωνική επικοινωνία, για το αποτελεσματικότερο της διαδικασίας.


Γιατί πρέπει να έχω τακτική επικοινωνία με τον ασκούμενο και το Φορέα στον οποίο απασχολείται;

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης φροντίζει να ανανεώνει συνεχώς τη λίστα των συνεργαζόμενων Φορέων και να διατηρεί σε αυτή μόνο Φορείς που τηρούν τις υποχρεώσεις τους προς το Έργο. Ωστόσο, έχουν σημειωθεί ορισμένα περιστατικά εργασιακής κακομεταχείρισης των ασκούμενων φοιτητών. Γι’ αυτό το λόγο, ο Επιβλέπων Καθηγητής πρέπει να επικοινωνεί τακτικά με τον ασκούμενο Φοιτητή ώστε να ενημερώνεται για το αντικείμενο και το ωράριο απασχόλησης, την καθοδήγηση που λαμβάνει από το Φορέα, και τις συνθήκες εργασίας εκεί. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες θα πρέπει να διασταυρώνονται μέσω επικοινωνίας με το Φορέα Απασχόλησης και, εφόσον ο Επιβλέπων Καθηγητής το επιθυμεί, μέσω επίσκεψης στο φυσικό χώρο εργασίας.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη