Συχνές ερωτήσεις - φορείς


Η επιχείρησή μου εδρεύει σε άλλη πόλη και όχι στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να απασχολήσω φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για Πρακτική Άσκηση;

Βεβαίως. Οι ασκούμενοι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανά την Ελλάδα.


Πότε και πως μπορώ να απασχολήσω φοιτητές για Πρακτική Άσκηση;
Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ο ενδιαφερόμενος Φορέας μπορεί να απασχολήσει φοιτητές μέσω της Πρακτικής Άσκησης:
  1. Μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ: σε αυτή την περίπτωση τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης του Φοιτητή αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο Φορέας μπορεί να επιλέξει να συγχρηματοδοτήσει το Φοιτητή. Η απόφαση για συγχρηματοδότηση υπόκειται στο Φορέα Απασχόλησης, ωστόσο οι φορείς που επιλέγουν να συγχρηματοδοτούν προτιμούνται, όπως είναι φυσικό, από τους φοιτητές. Ο Φορέας θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το ΓΠΑ πριν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής προκειμένου να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για να απασχολήσει ασκούμενους φοιτητές. Οι κύκλοι Πρακτικής Άσκησης που πραγματοποιούνται μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ είναι συνήθως δύο/τρεις ετησίως. 
  2. Μέσω του Προγράμματος των Δωρεών: σε αυτή την περίπτωση ο Φορέας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης του Φοιτητή. Ο Φορέας μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με το ΓΠΑ οποιαδήποτε χρονική περίοδο του έτους και να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να απασχολήσει φοιτητές. 
Και στις δύο περιπτώσεις ο ασκούμενος φοιτητής πρέπει να απασχολείται σε θέση συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης που ο Φορέας έχει δηλώσει κατά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος στο ΓΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεργασία του ΓΠΑ με το Φορέα διακόπτεται. 


Ποιος ορίζεται ως Επιβλέπων στο Φορέα Απασχόλησης και με ποια κριτήρια;

Το ποιο στέλεχος θα ορισθεί Επιβλέπον αποτελεί αποκλειστικά απόφαση του Φορέα Απασχόλησης. Ωστόσο, ο Φορέας πρέπει να λάβει υπόψη πως το στέλεχος αυτό απαιτείται να διαθέτει διάθεση και χρόνο προκειμένου να καθοδηγήσει επαρκώς τον ασκούμενο φοιτητή ως προς τα εργασιακά του καθήκοντα και να είναι διαθέσιμο όποτε ο φοιτητής το χρειαστεί. Δεδομένης της σύντομης διάρκειας της Πρακτικής Άσκησης, συνιστάται το Επιβλέπον στέλεχος να μην αλλάζει.


Ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε θέση εργασίας στην επιχείρησή μου;

Η θέση εργασίας την οποία ο Φορέας προσφέρει ως θέση Πρακτικής Άσκησης πρέπει να κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών του Φοιτητή και να δηλώνεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που ο Φορέας καταθέτει στο ΓΠΑ. Ο Φορέας πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να αναθέτει στον Ασκούμενο Φοιτητή καθήκοντα συναφή με το προσυμφωνημένο αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνεργασία του ΓΠΑ με το Φορέα διακόπτεται.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη