Συχνές ερωτήσεις - Φοιτητές


Πόσες μέρες και πόσες ώρες υποχρεούμαι να εργάζομαι;
Η απασχόλησή σας είναι σε πενθήμερη βάση και το ανώτερο οκτάωρη, σύμφωνα με το ωράριο εργασίας του Φορέα. Εάν σας ζητηθεί να εργασθείτε περισσότερες ώρες από το καθιερωμένο οκτάωρο και δεν το επιθυμείτε, καλό θα είναι να υπενθυμίσετε ευγενικά στον υπεύθυνο που σας επιβλέπει στον φορέα ότι υπάρχουν κανόνες σχετικοί με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και, όπως σας έχουν ενημερώσει από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, δεν προβλέπεται υπερωριακή απασχόληση. Εάν ο Φορέας επιμείνει, πρέπει να αναφέρετε άμεσα το θέμα στον Επιβλέποντά σας.


Δικαιούμαι άδεια;

Ως ασκούμενοι φοιτητές δε δικαιούστε κανονική άδεια, καθώς η Πρακτική Άσκηση δε στοιχειοθετεί σχέση εξαρτημένης εργασίας. Παρ’ όλα αυτά μπορείτε, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα, να κάνετε χρήση αδείας μιας (1) ημέρας για κάθε ολόκληρο μήνα απασχόλησης, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες συμπληρωμένες, είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών σας υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους, με προσκόμιση προς τον Φορέα έγγραφης αιτιολόγησης. Τι ασφάλιση δικαιούμαι κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου Άσκησης;

Η ασφάλισή σας γίνεται από το Πανεπιστήμιο στον κλάδο ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, η εισφορά υπολογίζεται ποσοστιαία 1% στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ και καλύπτει μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος και όχι ασθένεια ή επιδότηση επιδόματος ανεργίας. Τα ένσημά σας χρησιμεύουν ως αποδεικτικό προϋπηρεσίας. Το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, όπου αναφέρονται αναλυτικά για κάθε μήνα τα ένσημά σας, μπορείτε παραλαμβάνετε απευθυνόμενοι στο ΙΚΑ της περιοχής σας.


Μπορώ να διακόψω την Πρακτική μου Άσκηση;
Αν υπάρχει σοβαρός λόγος για να διακόψετε την Πρακτική σας Άσκηση, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα γι’ αυτό τον Επιβλέποντα καθηγητή σας και να συζητήσετε το πρόβλημά σας μαζί του, καθώς και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  
Μπορώ να ορκιστώ κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου Άσκησης;

Δεν μπορείτε να ορκιστείτε πριν την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Επίσης, δεν μπορείτε να εξετασθείτε επιτυχώς σε όλα τα μαθήματά σας πριν ολοκληρωθεί η άσκηση.


Είμαι απόφοιτος. Μπορώ να συμμετέχω;

Όχι. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από φοιτητές.


Πόσες φορές μπορώ να συμμετέχω;

Κάθε φοιτητής μπορεί να υλοποιήσει Πρακτική Άσκηση  μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης μόνο μια φορά, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να συμμετέχουν.Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη