Διαδικασία συμμετοχής
Αναφορικά με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, οι αιτήσεις συμμετοχής των φορέων σε κάθε κύκλο Πρακτικής Άσκησης υποβάλλονται μετά από Πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη κάθε κύκλου. Στη συνέχεια καταρτίζεται κατάλογος συνεργαζόμενων φορέων, με τις αντίστοιχες προσφερόμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης για κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου ξεχωριστά. Από τον κατάλογο αυτό επιλέγουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές - με την βοήθεια του προσωπικού του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης - τους Φορείς στους οποίους επιθυμούν να απασχοληθούν και στους οποίους απευθύνονται στη συνέχεια μόνοι τους για τη διαδικασία επιλογής. Όταν ο υπεύθυνος του κάθε Φορέα αποφασίσει ποιον/ποια φοιτητή/τρια επιθυμεί να απασχολήσει, ενημερώνει άμεσα το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε αυτό να ετοιμάσει και να του αποστείλει τα έγγραφα που απαιτούνται για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης των ασκούμενων έχει ορισθεί σε όλες τις περιπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του μήνα.
 
Στην περίπτωση που κάποιος Φορέας επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης αναλαμβάνοντας ο ίδιος την αμοιβή τους, μπορεί να επικοινωνήσει όποτε το επιθυμεί με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντός του, θα του ζητηθεί να αναφέρει περιληπτικά το προφίλ του, τα Τμήματα του Πανεπιστημίου από τα οποία επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές, τους τομείς και τις συγκεκριμένες εργασίες που ο ασκούμενος θα αναλάβει, τη διάρκεια της άσκησης καθώς και τις ειδικές γνώσεις που ο ασκούμενος είναι επιθυμητό να έχει (π.χ. γνώσεις ξένων γλωσσών, προγραμμάτων Η/Υ κ.λπ.). Ο Φορέας, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ενσωματώσει τις παραπάνω πληροφορίες σε κείμενο με τη μορφή αγγελίας, το οποίο στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές απευθύνονται στο ΓΠΑ ώστε να κάνουν την αίτησή τους και να λάβουν τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα για να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Όταν ο υπεύθυνος του κάθε Φορέα αποφασίσει ποιον/ποια φοιτητή/τρια επιθυμεί να απασχολήσει, πρέπει τόσο ο ίδιος, όσο και ο ασκούμενος φοιτητής, να ενημερώσει άμεσα το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε αυτό να ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της πρακτικής. Η έναρξη της άσκησης έχει ορισθεί σε όλες τις περιπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του μήνα.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη