Υποχρεώσεις ασκούμενων φοιτητών/τριών

Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση, οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία του.

Σύμφωνα, λοιπόν με τα έντυπα οδηγιών που θα λάβετε, οφείλετε (περιληπτικά) να:

  • Τηρείτε τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
  • Συμμετέχετε στην ενημερωτική εκδήλωση πριν την έναρξη του κύκλου
  • Ενημερώνεστε για τον ορισμό του Επιβλέποντός σας και να επικοινωνείτε τακτικά μαζί του
  • Παραλαμβάνετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να τα επιστρέφετε συμπληρωμένα σύμφωνα με τις οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα που σας δίνονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
  • Προβαίνετε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες (Έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ, τραπεζικός λογαριασμός, κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
  • Ενημερώνετε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τον Επιβλέποντα της Πρακτικής σας σε περίπτωση προβλήματος με το Φορέα απασχόλησης, πρότασης για παράταση της Πρακτικής Άσκησης, κλπ.

Κυρίως, οφείλετε να θυμάστε ότι

στον εργασιακό χώρο που βρίσκεστε, εκτός από τη δική σας παρουσία, αντιπροσωπεύετε έμμεσα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη