Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Για τους ασκούμενους φοιτητές: 

  • απόκτηση μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών τους
  • ομαλότερη μετάβαση από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
  • ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται
  • ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και σοβαρότητας στο χώρο εργασίας
  • ανάδειξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλίας
  • εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και σε θέματα εργασιακών σχέσεων και απολαβών.
  • ολοκληρώνοντας την Πρακτική Άσκηση έχουν μια πλήρη εικόνα της διαδικασίας εύρεσης εργασίας (συνεντεύξεις, αποστολή βιογραφικών, κλπ)
  • δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης στον φορέα που πραγματοποιήθηκε η πρακτική τους άσκηση.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς οι οποίοι απασχολούν τους φοιτητές/τριες, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επίκαιρες γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδέες νέων και ικανών ανθρώπων χωρίς σημαντικό οικονομικό κόστος, ενώ παράλληλα δημιουργούν υποδομή για τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης, όπως μας έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι φορείς, είναι ευκαιρία δοκιμαστικής περιόδου για την επιλογή μελλοντικού μόνιμου στελεχιακού δυναμικού.

Το Πανεπιστήμιο, μέσα από την Πρακτική Άσκηση ενισχύει την συνεργασία του με την αγορά εργασίας με ταυτόχρονη προβολή του επιπέδου των τελειοφοίτων του στις επιχειρήσεις, και ανατροφοδοτείται με πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η εγκαθίδρυση τρόπων επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς φορείς προσφέρει επιπλέον μέσα για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης των αποφοίτων του.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εκτίμηση, η εμπιστοσύνη και η προτίμηση που δείχνει ο παραγωγικός κόσμος της Βορείου Ελλάδος στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι συνεχώς αυξανόμενη και αυτό φαίνεται τόσο από τη συνεχή ανανέωση των καταλόγων συνεργαζόμενων φορέων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και από την επιθυμία των φορέων να απασχολούν φοιτητές και εκτός του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αρκετοί από αυτούς θεωρούν πλέον την διάρκεια της ΠΑ ως ευκαιρία δοκιμαστικής περιόδου ώστε να επιλέξουν τους μελλοντικούς μόνιμους συνεργάτες τους.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη