Ιστορικά στοιχεία

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) λειτουργεί από το 1997 με σκοπό την κεντρική (Ιδρυματική) υποστήριξη της πρακτικής άσκησης όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, με άκρως θετικά αποτελέσματα για το σύνολο των φοιτητών του.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εντάχθηκε για πρώτη φορά στο ΕΠΕΑΕΚ Ι (1997 – 2000), με τη συμμετοχή των Τμημάτων:

 • Οικονομικών Επιστημών
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Με την ένταξη του έργου στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Β΄ Φάση (2000 – 2005), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνέχισε ένα θεσμό με μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του κατά την προηγούμενη περίοδο και τον ανέπτυξε επιπλέον, με τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών δομών και διαδικασιών του ΓΠΑ, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επέκταση του θεσμού με την ένταξη στο πρόγραμμα και των 2 νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου:

 • Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Με τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης από το ΕΠΕΑΚ ΙΙ-Γ΄ Φάση (2006 – 2008), εντάχθηκε στο πρόγραμμα και το Τμήμα:

 • Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Με απόφαση των 7 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας η Πρακτική Άσκηση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών τους ως προαιρετική για τους φοιτητές του τέταρτου έτους / πτυχίο και για το Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου.

Με τη χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 2007-2013 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στοχεύει στην εξέλιξή του θεσμού βελτιστοποιώντας τις λειτουργικές δομές και διαδικασίες του ΓΠΑ και στην επέκτασή του εντάσσοντας στο πρόγραμμα και τα 2 νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου:

 1. Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών στην πόλη της Έδεσσας
 2. Διοίκησης Τεχνολογίας στην πόλη της Νάουσας

Είχαμε συνεχή αύξηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών και ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής ήταν πάντοτε μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό των προσφερομένων θέσεων.

Στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 2007-2013, η αμοιβή, η ασφάλιση καθώς και η δαπάνη μετακίνησης (πάνω από 50 χιλιόμετρα) των ασκουμένων, καλύπτεται εξολοκλήρου από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ορίζονται ως επιβλέποντες κάθε ασκούμενου:

 • Ένα μέλος Δ.Ε.Π. από το Πανεπιστήμιο.
 • Ένα στέλεχος από τον φορέα απασχόλησης.

Επιστημονικά Υπεύθυνοι από την αρχή του έργου:
Ιαν. 97 - Ιαν. 99: Απέργης Νικόλαος
Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Φεβ. 99 - Αύγ.01: Αναστάσιος Οικονομίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Σεπτ. 01 - Δεκ. 05: Ανδρέας Γεωργίου
Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ιαν. 06 – σήμερα: Αγγελική Νικολάου
Καθηγήτρια του τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έγινε μεγάλη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας του έργου ακόμη και σε περιόδους που δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Αρχικά οι φορείς ήταν επιφυλακτικοί, στη συνέχεια όμως ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόταση του Πανεπιστημίου να επιδοτήσουν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, όταν δεν υπήρχε δυνατότητα να καλυφθεί από τα κονδύλια του έργου.

Από την ίδρυση του ΓΠΑ, έχουν απασχοληθεί μέσω του προγράμματος της πρακτικής άσκησης σε Τράπεζες, Οργανισμούς, Δήμους, Νομαρχίες, Συνδέσμους, Συλλόγους, Ιδιωτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, σε διάφορες πόλεις στην Ελληνική επικράτεια:

 • ΕΠΕΑΕΚ Ι: 879 φοιτητές σε 473 φορείς.
 • Προκαταβολή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: 244 φοιτητές σε 120 φορείς.
 • ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Β΄ Φάση: 1.276 φοιτητές σε 501 φορείς.
 • ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Γ΄ Φάση: 955 φοιτητές σε 529 φορείς
 • Με Δωρεές των συνεργαζόμενων φορέων στο Πανεπιστήμιο από το 1999 έως 2008: 750 φοιτητές σε 482 φορείς.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι για πολλούς ασκούμενους η Πρακτική Άσκηση εξελίχθηκε, είτε σε μόνιμη απασχόληση, με πρόσληψη από τον φορέα απασχόλησης μετά το πέρας της Πρακτικής, είτε σε απασχόληση με σύμβαση και χρηματοδότηση από την επιχείρηση για ένα εξάμηνο ακόμη.


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη