Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (http://www.edulll.gr)
  • Υποστήριξη φοιτητών σε θέματα Αγοράς Εργασίας, Πρακτικής Άσκησης και Επιχειρηματικότητας (http://careers.edulll.gr)
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη