Ανακοινώσεις https://dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/rss?Scope=Announcements ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ARI FOODS https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/46451.html <p>Η ARI FOODS S.A. στο ΛΑΚΚΩΜΑ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/07/2020. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 21/05/2020 – 10/06/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, στο email : practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 304 -259 -320, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας </p> 2020-05-21T09:22:32.0000000 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ΄ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/45680.html <p><p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;">Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται για λόγους δημόσιας υγείας  η έναρξη του Δ΄ Κύκλου Πρακτικής Άσκησης η οποία ήταν προγραμματισμένη για 1 Μαΐου 2020. Θα ενημερωθείτε εκ νέου για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του κύκλου πρακτικής άσκησης. <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;">Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία. <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;">Εκ μέρους της Ιδρυματικά Υπεύθυνης και των συνεργατών  το...</p> 2020-03-17T09:29:50.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ TOR HOTEL GROUP https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/45049.html <p>Ο Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα Λ.Χ/Ο.Δ.Ε./Ο.Ε/Δ.Ε.Σ./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 24/02/2020 – 27/03/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας </p> 2020-02-24T12:11:51.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ARI FOODS - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44958.html <p>Η ARI FOODS S . A . στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/06/2020. Υποβολή Αιτήσεων: 21/02/2020 – 30/04/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας </p> 2020-02-21T10:00:18.0000000 Δ' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Οδηγίες συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44687.html <p><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:EL">Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, <span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:EL">Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον Δ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. <span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:EL">Οι εγκεκριμένοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://dasta.uom.gr ). <span style="font-size:10...</p> 2020-02-14T14:13:17.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ MOUZENIDIS https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44469.html <p><p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;">Η MOUZENIDIS TRAVEL , αναζητά  1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετή ή επί πτυχίω) από το τμήμα Ε.Π., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . <p align="center" style="margin: 1em 0px 1em -35.45pt; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;"> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;">Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: <ul style="margin: 1em 0px; padding-left: 2em; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu S...</p> 2020-02-07T09:15:50.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44426.html <p><p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;">Η ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε . (Λογιστικές Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες), αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/3/2020. <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;"> ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ <div style="color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;"> Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 07/02/2020 Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκηση...</p> 2020-01-29T10:17:32.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ NETELCO https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44383.html <p>Η εταιρεία « NETELCO » στην Ξάνθη , αναζητά 1φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων <span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:" arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";="" color:black;mso-fareast-language:el"=""> <span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:" times="" new="" roman";mso-bidi-font-family:="" arial;color:black;mso-fareast-language:el"="">ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα λογιστηρίου . Η εταιρία παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 22/01/2020 – 5/02/2020...</p> 2020-01-22T10:46:57.0000000 Δ' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 13/01/2020 https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44315.html <p><span style="font-size:9.5pt;font-family:" verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:="" "times="" new="" roman";color:#4a4a4a;mso-fareast-language:el"=""> <span style="font-size:9.5pt;font-family:" verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:="" "times="" new="" roman";color:#4a4a4a;mso-fareast-language:el"=""> <span style="font-size:9.5pt;font-family:" verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family:="" "times="" new="" roman";color:#4a4a4a;mso-fareast-language:el"="">Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους <span style="font-size:9.5pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:" verdana","sans-serif";="" mso-fareast-font-family:"times="" new="" roman";color:#4a4a4a;mso-fareast-language:="" el"="">τεταρτοετείς και επί πτυχίω <span style="font-size:9.5pt; fon...</p> 2020-01-13T14:34:13.0000000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44281.html <p><p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);" dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"=""> ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ <p style="font-weight: normal; margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);" dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="">Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης , αναζητά  2 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Ε. και Λ.Χ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . <p align="center" style="font-weight: normal; margin: 1em 0px 1em -35.45pt; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);" dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"=""> <p style="font-weight: normal; margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);" dejavu="" sans",=...</p> 2020-01-08T11:14:40.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ARI FOODS https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44264.html <p>Η ARI FOODS S.A. στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ/ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας με έναρξη της πρακτικής 01/04/2020. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 07/01/2020 – 10/03/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας <br style="color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, " dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;"=""> </p> 2020-01-07T11:13:37.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤO LOGISTICS ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MAERSK https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/44199.html <p><p dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); border: 0px none; margin: 1em 0px; outline: none 0px; padding: 0px; font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);">Ο  Maersk  αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./ Λ.Χ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο logistics τμήμα του ομίλου . <p dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); border: 0px none; margin: 1em 0px; outline: none 0px; padding: 0px; font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify; color: rgb(74, 74,...</p> 2019-12-09T12:29:30.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/43679.html <p>H Omega - Pharma Hellas A . E . , στη Θεσσαλονίκη αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;"> ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 12.6px;"> <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74...</p> 2019-11-20T11:19:49.0000000 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ Γ’ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/43672.html <p><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες στον Γ΄  Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την <span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm; mso-ansi-language:EN-US"> <span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif""> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"; border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">...</p> 2019-11-20T09:20:50.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ARI FOODS https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/43502.html <p>Η ARI FOODS S . A . στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμήματος ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/01/2020. Υποβολή Αιτήσεων: <div style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); border: 0px none; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; color: rgb(74, 74, 74); font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 15px;"> ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 29/11/2019 <p align="center" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(255, 255, 255); border: 0px none; margin: 1em 0px; outline: none 0px; padding: 0px; color: rgb(74, 74, 74); font-family: "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, <p align="center" style...</p> 2019-11-15T12:41:51.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ IRI Liquid Data στην ΑΘΗΝΑ https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/43416.html <p>Η <span style="font-family:" arial","sans-serif""="">IRI Liquid Data® , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα Ο.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6 μηνη Πρακτική Άσκηση στην ΑΘΗΝΑ . <p dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="" style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);">Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: <ul dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="" style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; margin: 1em 0px...</p> 2019-11-12T09:35:08.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤO LOGISTICS ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MAERSK https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/43413.html <p><p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, " dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="">Ο  Maersk  αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./ Λ.Χ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο logistics τμήμα του ομίλου . <p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, " dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="">Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: <ul style="margin: 1em 0px; padding-left: 2em; color: rgb(74, 74, 74); font-family: Verdana, Tahoma, " dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"=""> Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίο...</p> 2019-11-12T09:32:27.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ TOR HOTEL GROUP https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/43193.html <p><p style="margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);" dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"=""> Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ <p style="font-weight: normal; margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);" dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="">Ο  Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Δ.Ε./ Λ.Χ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση στο λογιστήριο του ομίλου . <p style="font-weight: normal; margin: 1em 0px; text-align: justify; color: rgb(74, 74, 74);" dejavu="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 12.6px;"="">Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: <ul style="font-weight: normal; margin: 1em 0px; padding-left: 2em; color: rgb(7...</p> 2019-10-23T09:01:54.0000000 Γ' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Οδηγίες συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/42250.html <p><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-fareast-language: EL">Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, <span style="font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black;mso-fareast-language:EL"> <span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:EL">Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον Γ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. <span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";color:black;mso-fareast-language:EL">Οι συμμετέχοντες βάσει του μέσου...</p> 2019-09-25T12:49:19.0000000 ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HR ΣΤO TOR HOTEL GROUP https:/dasta.uom.gr:443/Internship/Announcements/42238.html <p>Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Ο  Όμιλος TOR Hotel Group, αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα  Λ.Χ/Ο.Δ.Ε./Ο.Ε/Δ.Ε.Σ./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 25/09/2019 –03/10/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας </p> 2019-09-25T08:37:11.0000000