Ανακοινώσεις
Γενικές ανακοινώσεις
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ PORTO CARRAS_2021
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε . (Σιθωνία Χαλκιδικής) αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ/ΔΕΣ/ΒΣΑΣ/ΕΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3 μηνη Πρακτική Άσκηση . Πληροφορίες: Στο e-mail :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -  2310 891 259  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/16/2021 12:17:42 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ARI FOODS_2021 EΠ
Η ARI FOODS S . A . στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμήματος ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/07/2021. Πληροφορίες: Στο e-mail :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -2310 891 259  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/14/2021 11:52:13 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ MANPOWERGROUP A.E. 1/7/2021
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η MANPOWERGROUP A . E . αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ/ΔΕΣ/ΒΣΑΣ/ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/07/2021 , για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού . Υποβολή Αιτήσεων: Στο e-mail :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -2310 891 259  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/10/2021 9:04:19 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ WELCOME STORES 1/7/2021
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η WELCOME STORES αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του από τα Τμήματα Ε.Π./Ο.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/07/2021 . Πληροφορίες: Στο e-mail :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -2310 891 259  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/9/2021 8:50:15 AM
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤ' ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 9/5/2021
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον ΣΤ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Ο κύκλος πρακτικής άσκησης  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΦΟΤΟΥ ΛΗΞΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωσ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/5/2021 10:00:45 AM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 10/05/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/τ.Β’/29-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 10/05/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/5/2021 9:55:27 AM
ΣΤ' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον ΣΤ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Ο κύκλος πρακτικής άσκησης ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΦΟΤΟΥ ΛΗΞΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/21/2021 12:02:15 PM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 26/04/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1558/τ.Β’/17-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 26/04/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/19/2021 9:31:44 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η  ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ  αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής  όταν επιτραπεί η φυσική παρουσία των φοιτητών στις εταιρείες. Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας practice @ uom . edu . gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/16/2021 1:55:29 PM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 19/04/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1441/τ.Β’/10-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 19/04/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2021 10:09:22 AM
Σελίδα 1 από 24, Βρέθηκαν 233 εγγραφή/ες