Ανακοινώσεις
Γενικές ανακοινώσεις
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ BENEFIT SOFTWARE M.I.K.E.
Η εταιρεία Benefit Software, που δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αναζητά 2 φοιτ-ητές/ήτριες του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για   3μηνη Πρακτική Άσκηση στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 08/09/2017 – 29/09/2017, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/9/2017 9:39:41 πμ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ OMEGA - PHARMA HELLAS A.E.
Η  Omega - Pharma Hellas A . E . αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω φοιτητή/τήτρια από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ./Ε.Π./Β.Σ.Α.Σ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 07 /09 /201 7 –  30 /09 /201 7 , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/9/2017 9:52:33 πμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ MOUZENIDIS TRAVEL
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η MOUZENIDIS TRAVEL, αναζητά 3 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Λ.Χ./ Ο.Δ.Ε./Ο.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 22/08 /201 7 –  30 /08 /201 7 , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης21/8/2017 2:04:06 μμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ DMG MORI
Η DMG MORI , αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 21/08/2017 –22/09/2017, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης21/8/2017 10:08:40 πμ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ)
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Λ.Χ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 01/08/2017 –31/08/2018, ΕΚΤΟΣ από 07-18/08/2017 το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/8/2017 12:03:37 μμ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ Line Group
Η Line Group, αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Δ.Ε. / Ο.Ε.  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 13/07 /201 7 – 21 /08 /201 7 , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης13/7/2017 2:09:23 μμ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ PATAFRITAS S.A.
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η  «Patafritas s.a.» αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 13/07 /201 7 – 28 /07 /201 7 , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης13/7/2017 10:39:43 πμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ MOUZENIDIS TRAVEL
Η MOUZENIDIS TRAVEL , αναζητά  3 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Ε., Ο.Δ.Ε., Λ.Χ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 11/07 /201 7 –  31 /07 /201 7 , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/7/2017 1:30:58 μμ
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον Ε΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον Ε΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες στον Ε΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  22 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων, 1 ος όροφος, (απέναντι από το Κέντρο Υπολογιστών)  Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα για την Πρακτική τους Άσκηση έγγραφα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον Ε’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και η παρουσία τους σε αυτή είναι υποχρεωτική . Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, μπο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/6/2017 12:10:36 μμ
E' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Αιτήσεις συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων
Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον  Ε΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. Οι συμμετέχοντες βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας φοιτητές καλούνται από την  Τρίτη 23/05/2017 να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://dasta.uom.gr ). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ. Σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν προβείτε εγκαίρως σε αίτηση σε αγγελίες ΠΑ, το ΓΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σας και να καλέσει τον/την επόμενο/-η στη σειρά βαθμολογίας επιλαχών/-ούσα φοιτητή/-ήτρια. Σε περίπτω...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης23/5/2017 11:43:36 πμ
Σελίδα 1 από 13, Βρέθηκαν 126 εγγραφή/ες