Ανακοινώσεις
Γενικές ανακοινώσεις
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΝΗ Α.Ε.
Η ΣΑΝΗ Α.Ε., αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Λ.Χ./ Ο.Δ.Ε./ Ο.Ε./ Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 5μηνη Πρακτική Άσκηση. Υποβολή Αιτήσεων: 19/04/2019 –06/05/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/19/2019 8:26:57 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ IKOS RESORT
Η IKOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Λ.Χ./ Ο.Δ.Ε./ Ο.Ε./ Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 5μηνη Πρακτική Άσκηση. Υποβολή Αιτήσεων: 1 9 /0 4 /2019 – 06 /0 5 /2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/19/2019 8:25:09 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ)  αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Υποβολή Αιτήσεων: 08/04/2019 – 24/04/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/8/2019 11:03:34 AM
ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ TOR HOTEL GROUP
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Ο  Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα  Λ.Χ ή Ο.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 21/0 3 /2019 –05/04/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/21/2019 12:04:22 PM
B' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Αιτήσεις συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων
Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον  Β΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. Οι συμμετέχοντες βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας φοιτητές καλούνται από την  Παρασκευή 15/03/2019 να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://dasta.uom.gr ). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ. Σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν προβείτε εγκαίρως σε αίτηση σε αγγελίες ΠΑ, το ΓΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σας και να καλέσει τον/την επόμενο/-η στη σειρά βαθμολογίας επιλαχών/-ούσα φοιτητή/-ήτ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/15/2019 2:19:56 PM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ MOUZENIDIS TRAVEL
Η ΘΕΣΗ   ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η MOUZENIDIS TRAVEL , αναζητά 4 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Ε., Ο.Δ.Ε., Λ.Χ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Υποβολή Αιτήσεων: 2 8 /02/2019 –29/03/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/28/2019 10:04:43 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στη ΛΑΡΙΣΑ, αναζητά 2 τεταρτοετείς ή επί πτυχίω, φοιτητές/τήτριες των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ/ΒΣΑΣ/ΔΕΣ/ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/05/2019. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: · Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας · Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Υποβολή Αιτήσεων: 25/02/2019 – 28/03/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/25/2019 11:20:32 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ARI FOODS S.A._2019 ΚΩΔ.202
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ARI FOODS S . A . στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ/ΒΣΑΣ/ΔΕΣ/ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/04/2019. ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 202 Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: · Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας · Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Υποβολή Αιτήσεων: 1 9 /02/2019 – 26/02/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/19/2019 9:14:04 AM
Β' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 18/02/2019
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον Β’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Η έναρξη του κύκλου αναμένεται την  01/06/2019 και η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση αρχείο. Συμπληρώνετε ΜΟΝΟ το πεδία με αστερίσκο* Όλοι οι φοιτητές είναι απαραί...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/18/2019 12:25:33 PM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ IKOS RESORT
Η IKOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , αναζητά 9 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Λ.Χ./ Ο.Δ.Ε./ Ο.Ε./ Δ.Ε.Σ./ Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 18/02/2019 –31/03/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/18/2019 9:00:50 AM
Σελίδα 1 από 18, Βρέθηκαν 173 εγγραφή/ες