Ανακοινώσεις
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
H Omega - Pharma Hellas A . E . , στη Θεσσαλονίκη αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 20/11/201 9 –  29 / 11 /201 9 , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/20/2019 11:19:49 AM
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ Γ’ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες στον Γ΄  Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 πμ., στο Αμφιθέατρο Τελετών (Ισόγειο) Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα για την Πρακτική τους Άσκηση έγγραφα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον Γ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και  η παρουσία τους σε αυτή είναι υποχρεωτική . Ο Γ’ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο της Πράξης  «Πρακτική Άσκ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/20/2019 9:20:50 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ARI FOODS
Η ARI FOODS S . A . στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμήματος ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/01/2020. Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 29/11/2019 Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/15/2019 12:41:51 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ IRI Liquid Data στην ΑΘΗΝΑ
Η IRI Liquid Data® , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα Ο.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6 μηνη Πρακτική Άσκηση  στην ΑΘΗΝΑ . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 12/11/2019 –29/11/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/12/2019 9:35:08 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ MAERSK
Ο  Maersk  αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./ Λ.Χ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6μηνη Πρακτική Άσκηση στο λογιστήριο του ομίλου . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 12/11/2019 –29/11/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης11/12/2019 9:32:27 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ TOR HOTEL GROUP
Ο  Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Δ.Ε./ Λ.Χ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6μηνη Πρακτική Άσκηση στο λογιστήριο του ομίλου . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 23/10/2019 –01/11/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/23/2019 9:01:54 AM
Γ' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Οδηγίες συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων
Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον  Γ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. Οι συμμετέχοντες βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://dasta.uom.gr ). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ. Αφού καταχωρίσετε την αίτησή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους Φορείς που επιλέξατε για συνέντευξη. Μόλις υπάρξει συμφωνία για την απασχόλησή σας σε κάποιον από τους Φορείς, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκηση...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/25/2019 12:49:19 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HR ΣΤO TOR HOTEL GROUP
Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Ο  Όμιλος TOR Hotel Group, αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα  Λ.Χ/Ο.Δ.Ε./Ο.Ε/Δ.Ε.Σ./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 25/09/2019 –03/10/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/25/2019 8:37:11 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης , αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Ε. και Λ.Χ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 23/09/2019 –03/10/2019, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/23/2019 12:45:45 PM
Γ' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 02/09/2019
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον Γ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Η έναρξη του κύκλου αναμένεται την  01/12/2019 και η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση αρχείο.  Συμπληρώνετε  ΜΟΝΟ το πεδία με αστερίσκο* Όλοι οι φοιτητές είναι απαραίτητο να γνωρ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/2/2019 8:18:08 AM
Σελίδα 1 από 21, Βρέθηκαν 205 εγγραφή/ες