Ανακοινώσεις
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗ RETHINK
Η Rethink A .Ε.Β. E . αναζητά 1 φοιτ-ητή/ήτρια (τεταρτοετ-ή/ής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ./Ε.Π./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συννημένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 05/07/2018 –31/08/2018, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/7/2018 11:17:53 πμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Η Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ) αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: · Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας · Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 04 /0 7 /2018 – 3 1 /0 8 /2018, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/7/2018 1:38:27 μμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (18-24 Travel)
Η Παραπέντε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (18-24 Travel) αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα Ε.Π. και 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  3 μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 03/07/2018 – 31/08/2018, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/7/2018 1:13:37 μμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. (18-24 Travel)
Η Παραπέντε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. (18-24 Travel) αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα Ε.Π. και 2 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετείς ή επί πτυχίω) από Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  3 μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης18/6/2018 12:08:47 μμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ
Η ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ , αναζητά 3 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετής ή επί πτυχίω), τους 2 από Εφαρμοσμένη Πληροφορική και τον 1 από Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση στην Αθήνα . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 08/06/2018 –3 0 /06/2018, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης8/6/2018 2:03:27 μμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ MOUZENIDIS TRAVEL
Η MOUZENIDIS TRAVEL, αναζητά 3 φοιτητές/τήτριες (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Λ.Χ./ Ο.Δ.Ε./Ο.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 07/06 /2018 –  30 /06 /2018 , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/6/2018 1:10:20 μμ
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον Η΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον Η΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες στον Η΄  Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Μαΐου  2018 και ώρα 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων (1 ος Όροφος) Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα για την Πρακτική τους Άσκηση έγγραφα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται  αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον Η’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και  η παρουσία τους σε αυτή είναι υποχρεωτική .
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης23/5/2018 12:25:17 μμ
H' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Αιτήσεις συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων
Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον  Η ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. Οι συμμετέχοντες βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας φοιτητές καλούνται από την  Δευτέρα 07/05/2018 να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://dasta.uom.gr ). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ. Σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν προβείτε εγκαίρως σε αίτηση σε αγγελίες ΠΑ, το ΓΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σας και να καλέσει τον/την επόμενο/-η στη σειρά βαθμολογίας επιλαχών/-ούσα φοιτητή/-ήτρια. Σε περί...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/5/2018 8:44:00 πμ
Η' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 20/04/2018
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον Η’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Η έναρξη του κύκλου αναμένεται την  01/06/2018 και η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση αρχείο. Όλοι οι φοιτητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα στοιχεία σύνδεσής τους στην ηλεκτρ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης20/4/2018 10:24:37 πμ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Η Θ ΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ)  αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης12/4/2018 10:36:16 πμ
Σελίδα 1 από 17, Βρέθηκαν 164 εγγραφή/ες