Ανακοινώσεις
ΝΕΟ SITE ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΟ SITE ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ https://www.uom.gr/practice-office  ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ https://careerservices.uom.gr/
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/7/2023 7:44:53 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης , αναζητά  3 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε/Λ.Χ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  3μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 13/09/2022 –16/09/2022, Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο mbaxe@epepthe.gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/13/2022 10:45:22 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΔΕΣ/ΛΧ/ΒΣΑΣ/ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 01/07/2022. Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 03/06/2022 Δευτέρα έως Παρασκευή, στο email :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 259 - 320 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/18/2022 2:28:23 PM
ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ Θ΄ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΥΠΟΕΡΓΟ 1- «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης" ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", MIS 5033071, ΕΣΠΑ 2014-2020,Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΠ:02 "Προσαρμογή Εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ανακοινώνει την  έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  προπτυχιακούς φοιτητές (τεταρτοετείς/επί πτυχίω) των Τμημάτων...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/18/2022 2:26:38 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ALTAIR ENGINEERING
Η Altair Engineering στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΔΕΣ/ΕΠ/ΒΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 01/05/2022. Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 08/04/2022 Δευτέρα έως Παρασκευή 2310891259/320,  practice@ uom. edu. gr , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/29/2022 10:00:08 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ EUROLAMP - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η EUROLAMP ABEE , αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ/ΔΕΣ/ΒΑΣΑΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 4μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 01/05/2022. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: · Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας · Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων 8/3/22 – 15/4/2022 Δευτέρα έως Παρασκευή practice @ uom . edu . gr , 2310891-320/259/304 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/16/2022 2:13:09 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ KIVOS ANALYTICS IKE - Data Scientist Intern
Η  Kivos Analytics IKE, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 4μηνη Πρακτική Άσκηση  - Data Scientist Intern -  με έναρξη της πρακτικής 01/05/2022. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: ·        Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ·        Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων 8/3/22 – 15/4/2022 Δευτέρα έως Παρασκευή practice @ uom . edu . gr , 2310891-320/259/304 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/14/2022 12:29:30 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ KIVOS ANALYTICS IKE - Business Data Analyst Intern
Η  Kivos Analytics IKE, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 4μηνη Πρακτική Άσκηση  -Business Data Analyst Intern-  με έναρξη της πρακτικής 01/05/2022. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: ·        Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ·        Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων 8/3/22 – 15/4/2022 Δευτέρα έως Παρασκευή practice @ uom . edu . gr , 2310891-320/259/304 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/14/2022 12:23:16 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ TOR HOTEL GROUP
Ο  Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα  Λ.Χ/Ο.Δ.Ε./Ο.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  3μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Λογιστηρίου της εταιρείας . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 14/03/2022 – 31/03/2022 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δευτέρα έως Παρασκευή practice@uom.edu.gr , 2310891-259/320/304
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/14/2022 7:58:16 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ TOR HOTEL GROUP
Ο  Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα  Λ.Χ/Ο.Δ.Ε./Ο.Ε/Δ.Ε.Σ./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  3μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 11/03/2022 – 31/03/2022 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δευτέρα έως Παρασκευή practice@uom.edu.gr , 2310891-259/320/304
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/11/2022 2:24:50 PM
Σελίδα 1 από 29, Βρέθηκαν 283 εγγραφή/ες