Ανακοινώσεις
Ε' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Οδηγίες συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων
Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στ ον  Ε΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. Οι  εγκεκριμένοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://dasta.uom.gr ). Παρ ακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ. Αφού καταχωρίσετε την αίτησή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους Φορείς που επιλέξατε για συνέντευξη. Μόλις υπάρξει συμφωνία για την απασχόλησή σας σε κάποιον από τους Φορείς, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να ετοιμάσει εγκαίρως όλα τα απαρα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης10/6/2020 8:11:22 AM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
Η  ECODEV, αναζητά 2 τεταρτοετείς ή επί πτυχίω, φοιτητές/τήτριες του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 01/11/2020. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: Στο e-mail :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 259-2310 891 304 και 2310 891 320 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/18/2020 12:09:51 PM
E' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 10/09/2020
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον Ε’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Ο κύκλος πρακτικής άσκησης αναμένεται για το διάστημα  01/12/2020 έως 28/02/2021, η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση αρχείο, παρακαλούμε να τις διαβάσετε πριν κάνετε ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/10/2020 11:20:30 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ NEDA INTELLIGENT MEDIA
Η  Neda Intelligent Media, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 01/11/2020. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: Στο e-mail :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 259-2310 891 304 και 2310 891 320 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης9/7/2020 9:01:04 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ INTRASOFT INTERNATIONAL
Η INTRASOFT INTERNATIONAL, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  6μηνη Πρακτική Άσκηση στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη  με έναρξη της πρακτικής 01/07/2020. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 17/06/2020 Δευτέρα έως Παρασκευή, στο email :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 304 -259 -320 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/12/2020 2:08:07 PM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΔΕΣ και ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/7/2020. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 12/06/2020 Δευτέρα έως Παρασκευή, στο email :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 304 -259 -320 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/5/2020 2:21:37 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ARI FOODS
Η ARI FOODS S.A. στο ΛΑΚΚΩΜΑ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/07/2020. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 21/05/2020 – 10/06/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, στο email : practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 304 -259 -320, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/21/2020 9:22:32 AM
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ΄ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται για λόγους δημόσιας υγείας  η έναρξη του Δ΄ Κύκλου Πρακτικής Άσκησης η οποία ήταν προγραμματισμένη για 1 Μαΐου 2020. Θα ενημερωθείτε εκ νέου για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του κύκλου πρακτικής άσκησης.  Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία. Εκ μέρους της Ιδρυματικά Υπεύθυνης και των συνεργατών  του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/17/2020 9:29:50 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ TOR HOTEL GROUP
Ο Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα Λ.Χ/Ο.Δ.Ε./Ο.Ε/Δ.Ε.Σ./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 24/02/2020 – 27/03/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/24/2020 12:11:51 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ARI FOODS - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η ARI FOODS S . A . στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/06/2020. Υποβολή Αιτήσεων: 21/02/2020 – 30/04/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/21/2020 10:00:18 AM
Σελίδα 1 από 23, Βρέθηκαν 223 εγγραφή/ες