Ανακοινώσεις
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ INTRASOFT INTERNATIONAL
Η INTRASOFT INTERNATIONAL, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής  6μηνη Πρακτική Άσκηση στα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη  με έναρξη της πρακτικής 01/07/2020. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 17/06/2020 Δευτέρα έως Παρασκευή, στο email :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 304 -259 -320 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/12/2020 2:08:07 PM
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναζητά 2 φοιτητές/τήτριες των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΔΕΣ και ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/7/2020. Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ : 12/06/2020 Δευτέρα έως Παρασκευή, στο email :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 304 -259 -320 , Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/5/2020 2:21:37 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ARI FOODS
Η ARI FOODS S.A. στο ΛΑΚΚΩΜΑ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/07/2020. Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 21/05/2020 – 10/06/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, στο email : practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 304 -259 -320, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/21/2020 9:22:32 AM
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Δ΄ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται για λόγους δημόσιας υγείας  η έναρξη του Δ΄ Κύκλου Πρακτικής Άσκησης η οποία ήταν προγραμματισμένη για 1 Μαΐου 2020. Θα ενημερωθείτε εκ νέου για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του κύκλου πρακτικής άσκησης.  Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία. Εκ μέρους της Ιδρυματικά Υπεύθυνης και των συνεργατών  του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/17/2020 9:29:50 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ TOR HOTEL GROUP
Ο Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα Λ.Χ/Ο.Δ.Ε./Ο.Ε/Δ.Ε.Σ./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 24/02/2020 – 27/03/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/24/2020 12:11:51 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ARI FOODS - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Η ARI FOODS S . A . στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση με έναρξη της πρακτικής 1/06/2020. Υποβολή Αιτήσεων: 21/02/2020 – 30/04/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/21/2020 10:00:18 AM
Δ' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Οδηγίες συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων
Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον  Δ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. Οι εγκεκριμένοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://dasta.uom.gr ). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ. Αφού καταχωρίσετε την αίτησή σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στους Φορείς που επιλέξατε για συνέντευξη. Μόλις υπάρξει συμφωνία για την απασχόλησή σας σε κάποιον από τους Φορείς, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να ετοιμάσει εγκαίρως όλα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/14/2020 2:13:17 PM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ MOUZENIDIS
Η MOUZENIDIS TRAVEL , αναζητά  1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετή ή επί πτυχίω) από το τμήμα Ε.Π., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  3μηνη Πρακτική Άσκηση . Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 07/02/2020 –28/02/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης2/7/2020 9:15:50 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Η  ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε . (Λογιστικές Φορολογικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες), αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/3/2020. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 07/02/2020 Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/29/2020 10:17:32 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ NETELCO
Η εταιρεία « NETELCO » στην Ξάνθη , αναζητά 1φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση στο τμήμα λογιστηρίου . Η εταιρία παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ Υποβολή Αιτήσεων: 22/01/2020 – 5/02/2020, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης1/22/2020 10:46:57 AM
Σελίδα 1 από 22, Βρέθηκαν 219 εγγραφή/ες