Ανακοινώσεις
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ OMEGA - PHARMA HELLAS A.E.
Η  Omega - Pharma Hellas A . E . αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω φοιτητή/τήτρια από τα τμήματα Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ./Ε.Π./Β.Σ.Α.Σ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 07 /03 /2018 –  31 /03 /2018 , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης7/3/2018 10:47:36 πμ
ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ TOR HOTEL GROUP
Ο  Όμιλος TOR Hotel Group , αναζητά 1 φοιτητή/τήτρια  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από το τμήμα  Λ.Χ ή Ο.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για  6μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 06/0 3 /2018 –29/03/2018, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης6/3/2018 10:14:19 πμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΗ Α.Ε.
Η ΣΑΝΗ Α.Ε. , αναζητά  20 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Λ.Χ./ Ο.Δ.Ε./ Ο.Ε./ Δ.Ε.Σ./Ε.Π./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 13/02/2018 – 31/03/2018, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης28/2/2018 1:39:55 μμ
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον Z΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον Ζ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης  Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες στον Ζ΄  Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο Τελετών (Ισόγειο) Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα για την Πρακτική τους Άσκηση έγγραφα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον Ζ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και  η παρουσία τους σε αυτή είναι υποχρεωτική . Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφων...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης20/2/2018 10:33:30 πμ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΗ Α.Ε.
Η ΣΑΝΗ Α.Ε. , αναζητά  20 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Λ.Χ./ Ο.Δ.Ε./ Ο.Ε./ Δ.Ε.Σ./Ε.Π./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6 μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο Υποβολή Αιτήσεων: 13/02/2018 – 28/02/2018, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης13/2/2018 9:01:19 πμ
Ζ' Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Αιτήσεις συμμετεχόντων Φοιτητών σε αγγελίες Φορέων
Αγαπητ-οί/ές φοιτ-ητές/ήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για συμμετοχή στον  Ζ ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης έχει ολοκληρωθεί. Οι συμμετέχοντες βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας φοιτητές καλούνται από την  Δευτέρα 05/02/2018 να υποβάλουν αιτήσεις σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δ.Α.ΣΤΑ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας ( https://dasta.uom.gr ). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά στο σύνολό του το έντυπο αναλυτικών οδηγιών που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση, πριν ξεκινήσετε την υποβολή αιτήσεων σε θέσεις ΠΑ. Σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν προβείτε εγκαίρως σε αίτηση σε αγγελίες ΠΑ, το ΓΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σας και να καλέσει τον/την επόμενο/-η στη σειρά βαθμολογίας επιλαχών/-ούσα φοιτητή/-ήτρι...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/2/2018 9:04:25 πμ
Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 19/01/2018
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον Ζ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Η έναρξη του κύκλου αναμένεται την  01/03/2018 και η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση αρχείο. Όλοι οι φοιτητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα στοιχεία σύνδεσής τους στην ηλεκτρ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης19/1/2018 11:48:08 πμ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ RETHINK A.E.B.E.
Η Rethink A .Ε.Β. E . αναζητά 1 φοιτ-ητή/ήτρια  (τεταρτοετ-ή/ής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε./Δ.Ε.Σ./Λ.Χ./Ε.Π./Β.Σ.Α.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: 18/12/2017 –29/12/2017, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης18/12/2017 11:50:30 πμ
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ PLANO2
Η εταιρεία « planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ » αναζητά 1 φοιτ-ητή/ήτρια των τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση . Η εταιρία παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες: Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: 14/12/2017 – 27/12/2017, Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00-13:00, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης14/12/2017 10:56:52 πμ
Ενημερωτική Εκδήλωση για τους συμμετέχοντες φοιτητές στον ΣΤ΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσκαλεί τους συμμετέχοντες στον ΣΤ΄  Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές σε ενημερωτική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδρίων, 1 ος όροφος, (απέναντι από το Κέντρο Υπολογιστών) Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα για την Πρακτική τους Άσκηση έγγραφα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στον ΣΤ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης φοιτητές και η παρουσία τους σε αυτή είναι υποχρεωτική . Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2310891-259/304, ή μέσω e-mail στο...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης15/11/2017 1:07:10 μμ
Σελίδα 1 από 16, Βρέθηκαν 153 εγγραφή/ες