Ανακοινώσεις
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤ' ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 9/5/2021
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον ΣΤ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Ο κύκλος πρακτικής άσκησης  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΦΟΤΟΥ ΛΗΞΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωσ...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/5/2021 10:00:45 AM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 10/05/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/τ.Β’/29-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 10/05/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης5/5/2021 9:55:27 AM
ΣΤ' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους  τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου [1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον ΣΤ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης. Ο κύκλος πρακτικής άσκησης ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΦΟΤΟΥ ΛΗΞΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Η διάρκειά του θα είναι  τρείς (3) μήνες . Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν  ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο  https://dasta.uom.gr , επομένως  δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα...
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/21/2021 12:02:15 PM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 26/04/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1558/τ.Β’/17-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 26/04/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/19/2021 9:31:44 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Η  ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ  αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής  όταν επιτραπεί η φυσική παρουσία των φοιτητών στις εταιρείες. Δείτε το συνημμένο αρχείο. Υποβολή Αιτήσεων: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας practice @ uom . edu . gr
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/16/2021 1:55:29 PM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 19/04/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1441/τ.Β’/10-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 19/04/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/12/2021 10:09:22 AM
ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ WELCOME STORES
Η  WELCOME STORES   αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής  1/06/2021 αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως. Υποβολή Αιτήσεων: Στο e-mail :  practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -2310 891 259  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/7/2021 1:29:58 PM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 12/04/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1308/τ.Β’/03-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 12/04/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης4/5/2021 11:02:49 AM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 05/04/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1194/τ.Β’/27-03-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 05/04/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/29/2021 1:04:24 PM
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 29/03/2021
Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1076/τ.Β’/20-03-2021, άρθρο 1, σημείο 9) ,  αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης  σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 29/03/2021. Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης3/22/2021 10:04:55 AM
Σελίδα 1 από 25, Βρέθηκαν 242 εγγραφή/ες