ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης , αναζητά  3 φοιτητές/τήτριες  (τεταρτοετής ή επί πτυχίω) από τα τμήματα  Ο.Ε./Ο.Δ.Ε/Λ.Χ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση.

Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες:

  • Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Υποβολή Αιτήσεων:

13/09/2022 –16/09/2022,

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο mbaxe@epepthe.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη