ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ Θ΄ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΥΠΟΕΡΓΟ 1- «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης" ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ", MIS 5033071, ΕΣΠΑ 2014-2020,Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΑΠ:02 "Προσαρμογή Εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές (τεταρτοετείς/επί πτυχίω) των Τμημάτων*:

·         Οικονομικών Επιστημών

·         Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

·         Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

·         Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

·         Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

·         Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

·         Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Ο κύκλος αφορά πρακτική άσκηση τρίμηνης διάρκειας, πλήρους ωραρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα κατά τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ  2022.

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από τη Τετάρτη 18.05.2022 έως Κυριακή 29.05.2022

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα συνημμένα αρχεία.

* Ο Κύκλος Πρακτικής Άσκησης δεν αφορά το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη