ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ KIVOS ANALYTICS IKE - Data Scientist Intern

Η Kivos Analytics IKE, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 4μηνη Πρακτική Άσκηση  - Data Scientist Intern -  με έναρξη της πρακτικής 01/05/2022.

 

Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες:

·        Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

·        Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο

Υποβολή Αιτήσεων 8/3/22 – 15/4/2022

Δευτέρα έως Παρασκευή

practice@uom.edu.gr, 2310891-320/259/304

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη