ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ARI FOODS - ΤΜΗΜΑ IT (01/03/2022)

Η ARI FOODS S.A. στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμήματος ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/03/2022.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή Αιτήσεων:

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 10/02/2022

Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 - 259, practice@uom.edu.gr 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη