ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ WELCOME STORES 01/03/2022

Η WELCOME STORES  αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του από το Τμήμα Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/03/2022.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή Αιτήσεων:

11/01/2022 – 10/02/2022

Πληροφορίες Στο e-mail : practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -2310 891 259 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη