ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναζητά 4 φοιτητές/τήτριες των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΔΕΣ/ΛΧ/ΒΣΑΣ/ΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 3μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/12/2021.


Ο φορέας παρέχει στους/στις ασκούμενους/νες φοιτητές/τήτριες:

  • Αμοιβή 400€/ μήνα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Ασφάλιση σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή Αιτήσεων:

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 12/11/2021

Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 -259,Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη