ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αφοι Κ.Ισαακίδη ΕΠΕ (E – AVENUE)

Η Αφοι Κ.Ισαακίδη ΕΠΕ (E – AVENUEαναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/11/2021 για 3 μήνες.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή Αιτήσεων:

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 15/10/2021

Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 -259,Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη