ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ONELITY MEPE

Η Onelity MEPE αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/11/2021 για 6 μήνες.

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή Αιτήσεων:

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 15/10/2021

Δευτέρα έως Παρασκευή τηλέφωνα: 2310 891 320 -259,Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη