ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπως ομόφωνα εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 22/28.7.2021 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου. 
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη