ΝΕA ΘΕΣH ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ARI FOODS_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 


ARI FOODS S.A. στο ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τήτρια των Τμημάτων ΟΕ/ΟΔΕ/ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/10/2021.


Πληροφορίες:

Στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -  2310 891 259 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη