ΣΤ' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου[1] να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής για τον

ΣΤ’ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης.

Ο κύκλος πρακτικής άσκησης ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΦΟΤΟΥ ΛΗΞΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Η διάρκειά του θα είναι τρείς (3) μήνες. Οι θέσεις απασχόλησης θα αφορούν επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ στο https://dasta.uom.gr , επομένως δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση αρχείο, παρακαλούμε να τις διαβάσετε πριν κάνετε την αίτηση.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές, των οποίων οι αιτήσεις για πρακτική θα εγκριθούν, θα πρέπει να είναι ενεργοί έως και τη λήξη της πρακτικής τους, (να χρωστάνε τουλάχιστον ένα (1) μάθημα).

Όλοι οι φοιτητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα στοιχεία σύνδεσής τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή STUDENTS WEB καθώς η σύνδεσή τους στο πληροφοριακό σύστημα πραγματοποιείται με τα στοιχεία αυτά. Οι φοιτητές που έχουν χάσει τα στοιχεία σύνδεσης παρακαλούνται να απευθυνθούν άμεσα στο Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 05/05/2021

Για οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσετε κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέσω e-mail στο practice@uom.edu.gr

Ο ΣΤ΄ Κύκλος Πρακτικής Άσκησης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  στο πλαίσιο της Πράξης  «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».


[1] Ο Κύκλος δεν αφορά το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

                                          

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη