ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 26/04/2021

Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1558/τ.Β’/17-04-2021, άρθρο 1, σημείο 9)αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 26/04/2021.

Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη