ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Μάρκετινγκ, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής όταν επιτραπεί η φυσική παρουσία των φοιτητών στις εταιρείες.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή Αιτήσεων:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

practice@uom.edu.gr

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη