ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ WELCOME STORES

Η WELCOME STORES  αναζητά 1 τεταρτοετή ή επί πτυχίω, φοιτητή/τρια του Τμήματος Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 1/06/2021 αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως.

Υποβολή Αιτήσεων:

Στο e-mail : practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -2310 891 259 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονία

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη