ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 29/03/2021

Σας ενημερώνουμε οτι σύμφωνα με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1076/τ.Β’/20-03-2021, άρθρο 1, σημείο 9)αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 29/03/2021.

Η πρακτική άσκηση με μεθόδους εξ αποστάσεως συνεχίζεται κανονικά.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη