ΝΕEΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗN ONELITY MEPE ΑΠΌ 1/5/2021

Η Onelity MEPE, αναζητά 2 τεταρτοετής ή επί πτυχίω, φοιτητές/τήτριες του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για 6μηνη Πρακτική Άσκηση  με έναρξη της πρακτικής 01/05/2021 αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως.

Δείτε το συνημμένο αρχείο

Υποβολή Αιτήσεων:

Στο e-mail : practice@uom.edu.gr και στα τηλέφωνα: 2310 891 320 -2310 891 259 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη