ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 01/03/2021
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 534/τ.Β’/10-02-2021, άρθρο 1, σημείο 9), αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 01/03/2021.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη