ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 15/02/2021
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 454/τ.Β’/05-02-2021, άρθρο 1, σημείο 9), αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 15/02/2021.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη