ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 08/02/2021
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 341/τ.Β’/29-01-2021, άρθρο 1, σημείο 9 - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), αναστέλλεται η πρακτική άσκηση δια ζώσης σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έως και 08/02/2021.
Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη